רָאשִׁי

Endlaugh Waveguide למתאם קואקסיאלי

קבלו את גיליון הנתונים של המוצר