רָאשִׁי

אנטנת מוליך גל מחורצת

קבלו את גיליון הנתונים של המוצר