רָאשִׁי

אנטנה ספירלית לוגריתמית

קבלו את גיליון הנתונים של המוצר